Film-serien: “At være pårørende til en demensramt”

At være pårørende til en demensramt-Forsider på bokse, 3 styk

Film 1: “Når demensen flytter ind”

Denne film er den første i rækken af tre film, hvor pårørende til demensramte fortæller om deres oplevelser og erfaringer med deres ægtefælles eller forældres sygdomsforløb.

Ofte kommer demensen snigende, og i begyndelsen er det svært at sætte fingeren på, hvad der i virkeligheden er galt. Der er en fornemmelse af, at noget ikke er helt, som det plejede at være, og at adfærden hos ens ægtefælle eller forælder er ændret, men samtidig synes man, at det lige så godt kunne skyldes stress, depression eller lignende.

Personen med de begyndende symptomer søger ofte også at kompensere og dække over de ting, som bliver gradvist sværere for dem at gøre i hverdagen.

Mange søger først hjælp, når de ikke længere kan ignorere de forandringer, der er indtruffet, og det er typisk egen læge, der kontaktes. Nogle får så, efter en længere udredningsperiode, en demensdiagnose.

I filmen hører vi de meget personlige og autentiske beretninger fra fem forskellige pårørende til demensramte, som fortæller om de udfordringer, de har stået over for i den første fase af sygdommen.

De bliver suppleret af en række eksperter på demensområdet, som forklarer noget om baggrunden for de pårørendes oplevelser og samtidig giver gode råd til, hvordan man kan håndtere de forskellige situationer.

Nogle af de emner, der berøres i denne film, er de problemer, man oplever i forbindelse med dårligere hukommelse, adfærdsforandringer, samlivet, følelseslivet, arbejdslivet og det sociale liv.

I de næste to film fortsætter de pårørende deres fortælling om, hvordan det gik i de næste faser af demenssygdommen.

Film 2: “Når demensen bliver tydelig”

Denne film er den anden i rækken af tre film, hvor pårørende til demensramte fortæller om deres oplevelser og erfaringer med deres ægtefælles eller forældres sygdomsforløb.

På dette tidspunkt i forløbet bor den demensramte typisk stadig hjemme, men problemerne bliver større og større, og den ændrede adfærd bliver mere tydelig og sværere at håndtere.

De pårørende står over for store udfordringer, både praktiske og følelsesmæssige, og behovet for at søge hjælp udefra er stigende.

Det er derfor også i denne fase af sygdomsforløbet, at de pårørende skal passe på ikke at blive kørt i sænk, fordi de ender med at være “på arbejde” 24 timer i døgnet.

I filmen hører vi de meget personlige og autentiske beretninger fra fem forskellige pårørende til demensramte, som fortæller om de udfordringer, de har stået over for i den anden fase af sygdommen.

De bliver suppleret af en række eksperter på demensområdet, som forklarer noget om baggrunden for de pårørendes oplevelser og samtidig giver gode råd til, hvordan man kan håndtere de forskellige situationer.

Nogle af de emner, der berøres i denne film, er grænseoverskridende adfærd, mærkelige hændelser, fysisk og mental svækkelse, kommunikationsproblemer, udfordringer ved den daglige pleje, mangel på intimitet og bristede drømme.

Der er også et afsnit, hvor de vigtigste juridiske aspekter omkring bl.a. testamente, fuldmagt og værgemål gennemgås.

I den næste og sidste film i serien fortæller de pårørende om, hvordan det er gået i den sidste fase af demenssygdommen.

Film 3: “Når demensen er fremskreden”

Denne film er den sidste i rækken af tre film, hvor pårørende til demensramte fortæller om deres oplevelser og erfaringer med deres ægtefælles eller forældres sygdomsforløb.

De to første film i denne serie handlede om demensygdommens første to faser; fra de tidligste og vage tegn på demens, og til det tidspunkt hvor sygdommen bliver mere og mere tydelig.

I den sidste fase af sygdommen bor den demensramte typisk stadig hjemme, men der er nu brug for aflastning af den pårørende, bl.a. via daghjem og anden hjælp fra kommunen.

De såkaldt “forbudte” følelser – skam, tvivl, irritation og dårlig samvittighed – er også tit fremherskende hos de pårørende på dette tidspunkt.

Tiden nærmer sig til dét, som mange ægtefæller oplever som en ufrivillig skilsmisse; at det bliver nødvendigt at finde en plejehjemsplads til den demensramte. Det er ikke længere godt for nogen af parterne, at den demensramte fortsætter med at bo hjemme.

Men når så plejehjemspladsen er en realitet, oplever mange pårørende også, at hvis de lærer at give slip, så oplever de en nyvunden frihed. De får på sin vis deres liv tilbage.

I filmen hører vi de meget personlige og autentiske beretninger fra fem forskellige pårørende til demensramte, som fortæller om de udfordringer, de har stået over for i den sidste fase af sygdommen.

De bliver suppleret af en række eksperter på demensområdet, som forklarer noget om baggrunden for de pårørendes oplevelser og samtidig giver gode råd til, hvordan man kan håndtere de forskellige situationer.